Přihlášení
Jsem již registrovaný
E-mail
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Přihlásit se pomocí Facebooku
Nová registrace
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Používáním této stránky souhlasíte s uvedenými podmínkami Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí těchto podmínek, přestaňte používat tuto stránku. VLASTNICTVÍ Tato stránka a každý z jejích modulů je registrovaným vlastnictvím TICKETSTREAM. Obsah a data zde uvedená nesmí být žádným způsobem reprodukována, distribuována, prodávána, přenášena nebo modifikována, bez výslovného písemného souhlasu TICKETSTREAM. OSOBNÍ ODPOVĚDNOST Všichni uživatelé a návštěvníci této stránky jsou plně odpovědni za veškeré používání této stránky jimi samými a ostatními, používajícími jejich přihlašovací informace. TICKETSTREAM nemůže převzít odpovědnost za použití odcizených nebo ztracených kreditních karet nebo jiných finančních nástrojů, včetně Vašeho tajného hesla, kódů nebo uživatelského jména vystavených TICKETSTREAM, pokud o tom nebyl předem informován. ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ Přecetli jste si pravidla TICKETSTREAM o zachování tajemství a podmínky v nich obsažené a souhlasíte s tím, že těmto pravidlům rozumíte a přijímáte je. Souhlasíte s používáním Vašich osobních informací TICKETSTREAM a/nebo třetími osobami a distributory v souladu s podmínkami a pravidly politiky zachování tajemství TICKETSTREAM. VYLOUČENÍ ZÁRUKY TICKETSTREAM, TŘETÍ OSOBY A DISTRIBUTOŘI NERUČÍ ZA SPRÁVNOST, ÚPLNOST NEBO SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TÉTO STRÁNCE A NEPŘEBÍRAJÍ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ, HMOTNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY NEBO JEJÍHO OBSAHU. ODKAZY Tato stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, činíme tak pouze pro Vaše pohodlí. TICKETSTREAM nenese odpovědnost za obsah a ochranu těchto stránek. ZMĚNY V POSTUPECH A OBSAHU TICKETSTREAM může kdykoliv změnit tyto podmínky a Vaše používání této stránky se bude řídit podmínkami platnými v době používání této stránky. TICKETSTREAM má právo měnit postupy a obsah jeho stránek bez jakýchkoliv oznámení a dle své vlastní vůle. SMLUVNÍ CENY. Ticketstream běžně prodává vstupenky za nejnižší možné ceny, které získává přímo od pořadatelů akcí a míst konání akcí. Existují však také akce, na které je obtížné sehnat vstupenky. Ticketstream nabízí tyto vstupenky, avšak cena účtovaná za tyto vstupenky je vyšší, než jejich původní nominální hodnota. Částka účtovaná nad původní nominální hodnotu vstupenek představuje náklady spojené se získáním nedostatkových míst na vyprodané či obtížně dosažitelné akce. Ticketstream v takovýchto případech není žádným způsobem spojen s oficiálními pořadateli, místy konání či pokladnami. Chcete-li zakoupit vstupenky přímo od místa konání nebo v oficiální pokladně, obraťte se přímo na ně. Vstupenky se nevyměňují. Vstupné se nevrací. Padělání vstupenek je trestné. Vstupenky zakoupené v síti Ticketstream jsou vystaveny ve prospěch organizací odpovědných za pořádání jednotlivých akcí, Ticketstream a jeho prodejní místa nenesou jakoukoliv odpovědnost za ztráty způsobené zákazníkovi v případě, že se akce zcela nebo částečně neuskuteční. Způsoby platby jsou záležitostí jednotlivých prodejních míst - smluvních partnerů. Při nákupu přímo v centrální kanceláři společnosti Ticketstream je připočítáván poplatek 5 % v případě, že zákazník platí jinak, než hotovostí. Poplatek se vztahuje na bezhotovostní část platby. Vstupné se vrací pouze v případě zrušení nebo přesunutí akce na jiný termín pořadatelem. ÚZEMNÍ VÝJIMKA Shora stanovené podmínky jsou jediné aplikovatelné podmínky neodporující žádným místním nebo regionálním pravidlům a regulacím.
Ticketcards

Nová registrace


Vyplněním registračního formuláře souhlasíte s Pravidly a podmínkami nákupu a zároveň se zpracováním osobních údajů. Úplné znění Pravidel a podmínek naleznete ZDE a ve spodní části stránky.
REGISTRACE NOVÉ PLASTOVÉ TICKETCARD
Prosím, vyberte si ze seznamu typ karty, který chcete zaregistrovat:
Card number
Pozor! PROSÍM, ZADEJTE POUZE ČÍSLO POD nebo NAD ČÁROVÝM KÓDEM VAŠÍ KARTY! NEZADÁVEJTE ŽÁDNÁ JINÁ ČÍSLA!
KOUPIT TICKETCARD MOBILE
Prosím, vyplňte všechna políčka níže:
STANDARDNÍ REGISTRACE u TICKETSTREAM
Prosím, vyplňte všechna políčka níže:

Typ karty
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefonní číslo
Heslo
Prosím, zadejte tajné slovo. V případě ztráty/krádeže karty Vás díky němu budeme moci identifikovat.
Jste-li držitelem Citi platební karty, zadejte prvních 6 číslic z Vaší Citi platební karty a bude Vám odečteno 50 % z ceny Ticketcard Mobile.
Citi